Skip to main content

Angreskjema

Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen
Utfylt skjema sendes til:

Graabein AS , Tostemvegen 181

4270 Åkrehamn

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett
kryss) varer (spesifiser på linjene nedenfor)


Forbrukerens/forbrukernes navn:


Forbrukerens/forbrukernes adresse:


Skjema for opplysninger om angrerett
Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf.
annet ledd, gitt.

Angrerett

Som forbruker (privatperson) gir Angrerettloven rett til å angre ditt kjøp uten ekstra kostnad for deg
som Kunde. Angreretten forutsetter at du så snart som mulig, senest innen 14 dager, etter mottak av
leveransen gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten, ved å benytte mottatt angrerettskjema.
Angrerettskjema sendes deg på e-post sammen med bekreftelsen på mottatt ordre. Dersom du ikke
mottar angrerettskjema utvides denne fristen til 12 måneder.


For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være returnert oss, helst med
originalemballasjen, i tilnærmet samme mengde og stand som ved mottak. Alle produkter skal
leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Kjøper må selv bære kostnader for retur.
Produktene kan returneres til:

fyll i adresse:


Returnering av produkter med original emballasje hvor produktet kun er sjekket og fremstår som
nytt, tilbakebetales hele kjøpesummen, inklusive frakt og eventuelle gebyrer.
Returnering av produkter uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller
forringet på noen måte, eller produktet ikke fremstår som nytt, forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning.


Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på produktet,
forbeholder vi oss retten til fradrag i kjøpesummen tilsvarende verdireduksjonen, før resten av
kjøpesummen og frakten tilbakebetales.
Angreretten kan ikke benyttes på produkter med begrenset levetid og/eller kapasitet eller som
forringes raskt, hvis original forpakning er brutt. Dette gjelder for eksempel batterier, lyskilder,
enkelte brann- og røykvarslere, silikon, mat, tetnings- og fugemasser, kabler og ledninger, inkludert
varmekabler, matter og folie.


Angreretten gjelder heller ikke for varer som er reservert på nett for avhenting i en av våre butikker/
varehus (“hent-i-butikk”) da da dette regnes som butikksalg og ikke et rent internettsalg.
Utfylt angrerettskjema, med referanse til ordrenummer, kan sendes Graabein AS
som e-post og/eller post.

Facebook messenger
0
Handlekurv
Din handlekurv er tom