Skip to main content

Hey, you badass you!

Så hyggelig at du er interessert i å bli en Graabein Ambassadør.

Vi kan ikke åpne slusene helt, så det er bare et lite knippe ambassadører som vil bli tatt inn i første omgang. For å begrense antallet søkere litt, så ønsker vi kontakt med deg som har 500+ følgere på instagram. Deretter vil vi se etter relevans og kvalitet.

Det er vårt ønske at prosessen skal være helt gjennomsiktig, så hele avtalen ligger tilgjengelig for alle interesserte under. Der skisseres både våre og dine forpliktelser.

Er du interessert så les gjennom avtalen og send oss en søknad med navn på instagramkonto og litt om hvorfor du tenker vi er en good fit!

POST@GRAABEIN-SKJEGG.NO

Stay BADASS!


Ambassadøravtale

Denne avtalen inngås mellom Graabein AS og /ditt navn/. 

Samarbeidet har til hensikt å promotere Graabein AS som nettbutikk og livsstilsbrand.

Oppdragets varighet er på 2 mnd fra avtalen er godtatt. Du vil bli kompensert med 2 ulike produkter/klær avhengig av hva som er tjenlig for din profil på sosiale medier. Dette utgangspunktet er det samme for alle nye ambassadører, men basert på hvordan samarbeidet skrider frem kan det bli naturlig med større produktpakker og/eller økonomisk kompensasjon etter hvert.

I perioden vil du få en rabattkode (15%) du kan tilby følgerne dine. Denne vil både gi dine følgere merverdi av å følge deg, og gi oss en pekepinn på om samarbeidet fungerer etter intensjonen.

Ved å godta denne avtalen forplikter du deg til følgende i avtaleperioden:

• Månedlig legge ut 2 poster i feed (reel, video, bildekarusell eller bilde) første ord i teksten MÅ være reklame eller annonse jmf markedsføringsloven.

• 3 tilhørende storys til hver post i feed, gjerne over 2 dager etter posting

o 2 av 3 storys må du snakke i kamera/film og dette må alltid tekstes

o Merke storyen med reklame

• Legge nettsiden www.graabeinbrand.no i bio samt skrive at du er ambassadør for Graabein Brand.

• Ikke promotere konkurrerende bedrifter eller tilsvarende produkter.

• Tagge oss ved å nevne oss tidlig i posten med @graabein_brand og ved å bruke hashtaggene #graabein, #graabeinbrand og #graabeinskjegg.

• Innholdet skal fremme et produkt samtidig som det i story fortelles om produktet og/eller Graabeins øvrige produkt, konsept, verdier, målgruppe ol. 

• Vi må ha muligheten til å bruke dine bilder i våre kanaler (nettbutikk, Facebook og Instagram)

I tillegg til at vi kan registrere salg fra din rabattkode, kan du også holde oversikt over hvor mange som har klikket seg videre til oss fra storys. Ta en screenshot av din innsikt på story, rett før 24 timer har gått, og send disse til oss etter endt oppdrag (2 mnd). Dette er din dokumentasjon på at du har gjort en god jobb, selv om den ikke førte til konkrete salg. Vi setter stor pris på godt arbeid, kreativitet og innsats. Ved vellykket samarbeid der begge parter er fornøyd er det naturlig å se på en forlengelse av avtalen.

AmbassadørPlus

I tillegg til det nevnte har vi laget en ambassadørplus-rolle. En ambassadørplus har de samme fordeler og forpliktelser som en vanlig ambassadør, men med ekstra fokus på produksjon av innhold (bilder og film). Som ambassadørplus forplikter du deg til å levere minimum fire arbeid av høy kvalitet i mnd. Bare to av disse trenger å postes på din konto, jamnfør ambassadøravtalen. Ved vellykkede ambassadørplus-samarbeid er veien langt kortere til større produktpakker og økonomisk kompensasjon.

Facebook messenger
0
Handlekurv
Din handlekurv er tom